smart otp la gi

Smart OTP những điều cần biết

Việc xác nhận mã OTP qua tin nhắn hay còn gọi là SMS OTP từ các ngân hàng hiện tại không còn bảo mật cao nữa, chính vì thế việc chuyển qua sử dụng Smart …